Hoppa till innehåll

Vad är SEK?

Om du är någorlunda bevandrad i världen av finanser, eller om du bara någon gång växlat pengar så har du säkert sett förkortningen SEK. SEK är helt enkelt den internationella förkortningen för vår valuta, den svenska kronan. När du växlar pengar mellan en utländsk valuta och den svenska kronan kommer du att kunna läsa av växlingstabellen om du vet att SEK är den svenska kronan. Den danska och norska kronan har andra förkortningar för att skilja dem från vår egen. Även om de alla är kronor, så vet du säkert redan om att de inte har samma värde. Den svenska kronan har faktiskt hög status på den internationella marknaden, mycket tack vare de kända svenska varumärkena.

USD to SEK

SEK på världsmarknaden

Om man ser till den blygsamma mängden svenskar och vårt lands ganska marginaliserade läge är det kanske förvånande att SEK har ett högt marknadsvärde och globalt anseende. Även om skillnaden i värde mellan SEK och USD är stort betraktas den svenska kronan som en stabil och säker investering. Sveriges ekonomi är liten men stark, tack vare de många tech-bolag och stora världsomspännande företag som satt landet på världskartan inom många olika branscher.

SEK betraktas vara en säker valuta inom finansiella kretsar, vilket innebär att den svenska kronan sannolikt behåller eller ökar sitt värde när det är turbulens på den globala marknaden. Detta är ett väldigt fint omdöme för den svenska kronan, även om det är svårt att sia om framtiden i dessa dagar.

En kort historisk översikt

Sverige har haft kronan som sin officiella valuta sedan 1873. Tidigare delade man upp kronan i öre, och även om ören fortfarande räknas i teorin har man slutat använda dem. Alla priser avrundas därför upp eller ned för att skapa jämna kronor när man betalar med kontanter.

Innan kronan fastställdes som den officiella valutan användes riksdalern, men efter diverse allianser och förbund har de nordiska länderna nu samma namn på sina valutor, trots att de idag har olika värden. Den svenska Riksbanken är faktiskt världens tredje äldsta riksbank och världens äldsta centralbank. Inga andra länder har haft en fastställd, reglerad valuta som fortfarande används, lika länge som Sverige. Förut var kronan bunden men sedan 1992 är värdet flytande gentemot andra valutor vilket innebär att Riksbanken väldigt sällan går in och justerar den.

Växla pengar

SEK eller Euro?

Den svenska ekonomin, likt den danska och norska är i högre grad självständig gentemot andra europeiska länder, mycket på grund av att man valt att behålla sina inhemska valutor. Både Danmark och Sverige är medlemmar i EU utan att ingå i euro-samarbetet, men enligt Maastricht-avtalet ska båda länderna officiellt verka för en framtida implementering av euron. Detta till trots har Sverige i snart 20 år valt att följa svenska folkets röster som 2003 sade nej till euron i den senaste rikstäckande folkomröstningen.

Sedan dess har inte euron stigit i popularitet, utan tvärtom är svenska folket idag än mer motståndare till att byta bort sin krona. Många av de ekonomiska svängningar som drabbat kontinenten under 2000-talet härleds just till eurons implementering, och hittills gör varken Sverige eller Danmark några större ansträngningar för att nå de krav som är överenskomna i Maastricht-avtalet.

USD to SEK

Handla med SEK?

Visst kan man välja att handla med SEK. Den svenska kronan är en av de sex globala valutor som ingår i USDX och därmed används relationen mellan kronan och dollarn som ett riktmärke för marknadsekonomiska svängningar. De flesta internationella transaktioner genomförs idag med USD, men med den svenska kronan som grundläggande tillgångar har dina investeringar en god likviditet. Samtidigt är den svenska ekonomin på väg mot en mer liberal hållning, vilket ger dig som investerare ännu större möjligheter.