Hoppa till innehåll

Vad är dollar shortage?

Dollar shortage är direkt översatt brist på dollar. Men det används inte som koncept-begrepp. Istället använder man i den svenska valutadiskursen det engelska begreppet rakt av. Det vill säga dollar shortage. Med det sagt, vad betyder dollar shortage?

En dollar shortage inträffar när ett land inte har en tillräckligt med dollars – USD. Det saknas tillräckligt med dollars för att kunna genomföra internationell handel på ett effektivt och tillfredsställande sätt. En dollar shortage inträffar när ett land är tvungen att betala mer USD för dess importer än vad den får in i dollar för sin export.

USD to SEK

Dollar shortage i punktform:

vad-ar-sek

Dollar shortage - en djupare förståelse

Dollar shortage eller dollar brist påverkar den globala handeln eftersom det är valutan i världens största ekonomi. Även när det är fråga om en handel mellan två länder, där ingendera är USA, är USD viktig. Det beror på dollarns status på valutareserv. Den står för eller representerar stabilitet och används för att prissätta tillgångar.

Ett exempel på dollarns status är hur den används för att prissätta tillgångar som olja.

En valutareserv är per definition en valuta som hålls som reserv av ett lands centralbank och andra stora finansiella institutioner. Det gör det möjligt för ett land och för institutioner att investera, genomför transaktioner, betala skulder eller för att påverka den inhemska valutans växelkurs.

Länder uppnår statusen netto-exportörer när deras bytesbalans får in mer dollar för exporterade varor än vad de spenderar på nationell import.

Länder uppnår statusen nettoimportörer när situationen är den omvända: när de inte får in mer dollars på exporten än vad de gör av med på sin import. Om situationen blir för avstängd kan ett land med för stort bytesunderskott be andra länder eller internationella organisationer om hjälp. En slags hjälp som hjälper dem att förbättra landets likviditet.

En kvarleva från tiden efter andra världskriget

Begreppet dollar shortage myntade efter andra världskriget när många länder hade det svårt att återhämta sig, inte minst för att man hade ett underskott av en stabil valuta. En del av den berömda Marshallplanen, det stora hjälppaketet från USA till Europa, inbegrep att förse länder med US dollar.

Även om världsekonomin inte är lika beroende av USA för assistans som förr har IMF, Den internationella valutafonden, fortfarande en viktig roll i att hjälpa länder som stå för en dollar shortage.

Exempel på dollar shortage

Quatar 2017 och Sudan 2018 är exempel på moderna eller sentida länder som råkat ut för dollar shortage. Qatar råkade ut för en dollar- shortage när andra arab-länder anklagade landet för att stödja svartlistade terrorgrupper. Trots att landet hade en ansenlig reserv blev den tvungen att få tag på mer än 30 biljoner USD för att komma i balans.

En dollar shortage situation i Sudan under slutet av 2017 och början av 2018 ledde till att landets valuta försvagades och priserna började galoppera. Brödpriserna fördubblades till exempel under en vecka. Detta ledda till upplopp och protester. Situationen var mycket allvarsam eftersom landet redan hade en ansträngd situation, vilket hade sin grund i digra ekonomiska reformer som genomförts. Situationen har inte förbättrats nämnvärt ännu, eftersom landets militära ledning inte vill ge efter för de demokratikrav som kommer utifrån.